Stem Op 5

Kobling af omkostningssted og kapitalmiddel

Analyseres Hannah Klokmose Lauridsen Randers Kommune 13 måneder siden

Ved oprettelse af nyt omkostningssted via SAP KS01 er det ikke muligt i samme transaktion at koble omkostningsstedet sammen med kapitalmiddel. Der skal man i stedet huske, at gå over i FMDERIVER regel 5a og manuelt taste omkostningssted og kapitalmiddel og koble dem sammen. Her er risiko for fejl og forglemmelser. Mit ønske er derfor, at regel 5a integreres i KS01 (og KS02 til ændringer samt KS03 til vis).

Skriv en Kommentar
 
Vedhæft en fil