Stem Op 4

Kontering i App.

Modtaget Heidi Karup Jensen Horsens Kommune. 8 måneder siden

Ifm. benyttelse af App - Mine Udlæg - ønsker vi, at vi centralt fra kan pushe artskonti til brugerne - som brugerne kan vælge imellem - når brugerne udfylder App - Mine Udlæg. (Specifikt - med og uden moms.)

Det kan gøres idag via Excel og udfyldelse af Masseoverfør fra regneark - dog skal påføring af bruger identerne - ske i første kolonne i Excel arket.

Og det er netop påføring af bruger identerne, der er en udfordring.

Vi ønsker, at vi kan bede om "ALLE" BRUGERNE på en gang.

Sådan at ikke alle brugeres identer skal nævnes enkeltvis i første kolonne i Excel arket.

Kommentarer (1)

photo
1

Vores konteringer er meget forskelige for vores bruger. Det kunne dog være rart hvis vi kunne sende til alle brugere i en organsisationsenhed eventuelt suppleret med en markering for organisationsenhed med underliggende enheder., hver vil kontoplanen være den samme for alle brugere

Skriv en Kommentar
 
Vedhæft en fil