Stem Op 3

Bilagskontrol/stikprøvekontro - l supplementsbilag skal medtages

Modtaget Sanne Skovgård Nielsen Assens 16 måneder siden

Vi mener det er en stor mangel at supplementsbilag ikke kommer med i stikprøvekontrollerne.

Det skyldes at stikprøvekontrollen henter posteringer ud fra bogføringsdatoen.

Følgende bilag kommer ikke med:

Bilag godkendt i januar som bogføres i periode 12

Bilag bogført i periode 13-16


Det kan evt. løses ved at bilagskontrol trækker på faktisk bogføringsdato/registreringsdato (se vedhæftede)

Skriv en Kommentar
 
Vedhæft en fil