Stem Op 17

Medtag eventuel kreditor ved omposteringer

Analyseres Jan Klitgaard Mølbæk Randers Kommune 21 måneder siden

Vi har et ønske om, at kreditor bevares på omposteringsbilaget, når en faktura omposteres. Herved vises kreditor i rapporter - både på den konto, hvor posten fjernes og på den konto, hvor posten flyttes til. Det vil gøre opfølgning en del nemmere.

Kommentarer (5)

photo
1

I Fredericia bruger vi omkonter fra bilagsforespørgsel og så kommer kreditor med.

photo
1

Kreditor kommer ikke med på omposteringsbilaget, desværre!

Vi har undersøgt muligheden her i Randers og det kan ikke lade sig gøre i den nuværende løsning.

Omkonteres en faktura så viser kreditorfeltet "# ikke allokeret".

Det gælder både i fib045 og fibC21

photo
photo
1

Kreditor på omposteringsbilag er "need to have", hvis der skal laves ordentlig økonomistyring

Eksempler:

Fejlkontering - omposteres et bilag til den rigtige konto så følger kreditoroplysningen ikke med.

Vi oplever fra tid til anden at større regninger for el, vand eller varme er fejlkonteret eller omkonteres. Er en regning fra vores faste gas-leverandør omkonteret til varmekontoen, så betyder den manglende kreditoroplysning, at vi ikke umiddelbart kan opgøre, hvor stor en andel af varmeudgifterne, der er gas.

Udkontering af faktura

Vi modtager flere faktura, som efterfølgende skal fordeles. Omkonteres den oprindelig faktura til flere forskellige konti, så går oplysning om kreditor tabt. Altså kan vi ikke se hvordan udgiften til denne kreditor er fordelt. Og vi kan heller ikke se at den oprindelige faktura fra pågældende er udlignet.

Omkontering mellem arter

Vi modtager en del opkrævning fra boligselskaber, der fremsender faktura uden moms. Da vi kan afløfte moms af disse udgifter bliver disse faktura efterfølgende omkonteret til momsart. Da kreditor ikke ses af omkonteringen kan vi ikke opgøre den faktiske udgift (uden moms) til boligselskaberne.

Ovenstående er blot nogle eksempler på hvorfor manglende kreditoroplysning giver en styringsmæssig udfordring.

Håber virkelig at der er flere derude som mangler denne oplysning og som vil stemme dette ønske op.


photo
1

Jeg fik et input fra en kollega i Børn & Skole hos Randers Kommune, der tidligere har været i Syddjurs Kommune:

Kunne det være en fejl eller noget opsætning hos Randers Kommune, der gør, at kreditoroplysningen ikke medtages ved omposteringer?

I Syddjurs Kommune kom kreditoroplysningen med på omposteringsbilag, som også kunne ses i rapporter.

photo
1

Jeg er ansat ved Hedensted Kommune. Har lige tjekket omposteringer, og så vidt jeg kan se følger Betalingsmodtager med i hele omposteringsbilaget. Så vi er ikke ramt af samme udfordring.

photo
1

Til Emanuel og andre

Har I mulighed for at vedhæfte eksempler/skærmdumps på, at oplysning om kreditor bliver vist på omposteringen?

Jeg har fået at vide, at det ikke er teknisk muligt at få vist denne oplysning, men måske er det bare her i Randers at den er gal?

Vedlagt er eksempel på hvordan omposteringen ser ud her.

I vedlagte ses også, at oplysning om at der er vedhæftet bilag på omposteringen heller ikke er synlig i OPUS rapporterne.

Skriv en Kommentar
 
Vedhæft en fil